fbpx

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір укладається між Вами (далі – «Клієнт») та власником косметологічного центру «NO TATTOO» cosmetology center (надалі – Центр).

Уважно ознайомтеся з положеннями цього Договору, перед тим як оформляти запис на послугу в Центрі.

Власник косметологічного центру «NO TATTOO» cosmetology center – Фізична особа-підприємець ЗАРІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ, зареєстрований в ЄДРПОУ 13.01.2020 Номер запису: 20730000000054040.

Клієнти – фізичні особи, які досягли 18 років та приймають умови цього Договору.

Косметологічний центр надає, зокрема, послугу здійснення Клієнтами записів на послуги, що надаються Центром і їхнє відображення в електронному календарі, рекламування послуг і залучення нових Клієнтів, надання спеціальних пропозицій та інших привілеїв Клієнтам.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічною пропозицією на його укладення на викладених тут умовах в розумінні статті 641 Цивільного кодексу України. Його прийняття (акцептування) Клієнтом, в передбаченому тут порядку, означає укладення Договору і має таку ж юридичну силу, як укладення двостороннього письмового договору відповідно до законодавства України (частина 2 статті 642 Цивільного кодексу України).

1.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, а саме – договору, умови якого встановлені однією із сторін, і який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

1.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту вираження згоди при реєстрації в мережі Інтернет або першому оформленні запису на послугу Центру (на сайті або іншим способом) і означає повне і безумовне прийняття (акцептування) Клієнтом цього Договору, який діє протягом невизначеного строку або до моменту його розірвання.

1.4. Цей Договір розміщено на сайті Центру «NO TATTOO» cosmetology center і обов’язково пропонується Клієнту для ознайомлення або при першому оформленні запису на послугу Центру до прийняття (акцептування) його умов.

1.5. Положення цього Договору можуть бути змінені та/або доповнені Центром в односторонньому порядку, шляхом розміщення на сайті Центру нової редакції Договору за 1 (один) календарний день до вступу її в силу, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. У разі незгоди з новою редакцією Договору Клієнт може його розірвати шляхом видалення особистого профілю на сайті. В іншому разі це означає згоду з новою редакцією Договору.

1.6. Договір може бути розірвано:

1) Косметологічним центром в односторонньому порядку, в разі порушення Клієнтом його умов, шляхом повідомлення і блокування особистого профілю;

2) Косметологічним центром в односторонньому порядку, в разі припинення надання послуг в цілому, шляхом повідомлення та/або розміщення інформації на сайті Центру за 10 (десять) календарних днів;

3) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом видалення особистого профілю. При цьому зобов’язання, що не виконані в період дії Договору, продовжують діяти і після розірвання Договору до моменту їхнього повного виконання.

1.7. Косметологічний центр володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Клієнтів, історію їх записів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Центр надає Клієнту послуги онлайн платформи, які включають в себе: технічні, інформатизаційні, маркетингові та адміністративні послуги для реєстрації, замовлення послуг в онлайн або офлайн режимі, отримування спеціальних пропозицій від Центру та інших привілеїв від користування такими послугами (далі – «Сервіс»).

2.2. Онлайн платформа – програмний комплекс, який складається з програмно-адміністративної частини, встановленої в системі Центра, яка виконує обробку інформації та інтеграцію з базою даних Клієнтів.

2.3. Платформа доступна Клієнту в онлайн режимі.

2.4. Сервіс Центра надається Клієнту безоплатно.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

3.1. Для того, щоб скористатися Сервісом Косметологічного центру Клієнт зобов’язаний пройти реєстрацію.

3.2. Клієнт погоджується надавати повну, правдиву і точну інформацію про себе відповідно до форми реєстрації для того, щоб скористатися Сервісом Косметологічного центру, а також підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

3.3. Клієнт може звернутися до служби клієнтської підтримки Косметологічного центру за додатковими роз’ясненнями щодо умов Договору за адресою електронної пошти: contact@no-tattoo.com.ua

3.4. За відсутності будь-яких записів на послуги Косметологічного центру Клієнтом протягом 24 місяців Центр має право видалити особистий профіль без попереднього або подальшого попередження.

3.5. Клієнт може залишати відгуки про сервіс та Центр на сайті Косметологічного центру, доступні для перегляду третім особам (публічні відгуки), або напряму Косметологічного центру без публічного розміщення. Центр відстежує залишені відгуки та використовує їх з метою поліпшення Сервісу.

3.6. Косметологічний центр має право на власний розсуд і без попередження вносити коригування у публічні відгуки, що містять технічні помилки або є занадто об’ємними на думку Центру, не змінюючи при цьому їхньої основної суті, а також повністю або частково видаляти відгуки, які містять нецензурні та грубі вирази, погрози, висловлювання, які суперечать моралі, пропаганду насильства та жорстокості, расової, національної або релігійної нетерпимості і дискримінації, рекламу або персональні дані третіх осіб, коментарі, що не відносяться до сервісу, та інші коментарі, які, на обґрунтовану думку Центру, підлягають видаленню.

4. ЗАПИС НА ПОСЛУГУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ВІДМІНА ЗАПИСУ

4.1. Після реєстрації в особистому профілі Клієнт може зробити запис на послугу Косметологічного центру на дату і час, доступні для такого запису в електронному календарі Центра.

Клієнт також може зробити запис на послугу Косметологічного центра на дату і час, доступні для такого запису в календарі Центру, по телефону або за допомогою будь-якого іншого засобу зв’язку, які зазначені на сайті.

Після запису Клієнту надсилається підтвердження про зроблений ним запис електронною поштою або шляхом направлення SMS повідомлення на указаний Клієнтом номер телефону або шляхом направлення повідомлення на інший месенджер, що використовується Клієнтом та який пов’язаний з номером телефону Клієнта (за вибором Центру).

4.2. В момент запису на послугу Косметологічного центра Клієнт зобов’язується зазначити:

4.2.1. Свої прізвище та ім’я та по-батькові;

4.2.2. Свій актуальний номер мобільного телефону та адресу електронної пошти;

4.2.3. Іншу інформацію про себе та про засоби зв’язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта та зв’язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що необхідні для якісного надання послуг Центра.

4.3. Після отримання підтвердження Клієнт зобов’язується здійснити передплату за обрану ним послугу в розмірі 100% (сто відсотків) від її вартості, що зазначена на сайті Косметологічного центра, в наступних випадках:

4.3.1. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював запис на послугу Центра але в установлені дату та час не з’явився для отримання послуги та/або завчасно (за 24 години) не повідомив про відмову від запису або про перенесення запису на інший час/дату;

4.3.2. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював записи на послугу Центра але несвоєчасно (менше, ніж за 24 години) переносив дату та час надання послуги;

4.3.3.У випадку проведення Косметологічним центром будь-яких акцій та/або заходів;

4.3.4. В інших випадках за рішенням Косметологічного центра.

У випадку, якщо Клієнт зобов’язався або був зобов’язаний здійснити передплату відповідно до цього пункту, але не здійснив її (кошти не надійшли на рахунок Центра) не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до моменту надання послуги, запис Клієнта на надання послуги скасовується автоматично, без попередження Клієнта про таке скасування. В такому разі Сторони погодилися вважати відсутність коштів на рахунку Центра рівнозначним рішенню Клієнта про відмову від замовленої послуги.

4.3. Щоб уникнути накладок записів Клієнтів на послуги Косметологічний центр вносить в електронний календар Центру всі записи на послуги, зроблені споживачами будь-яким способом. У разі виникнення накладок Косметологічний центр самостійно здійснює дзвінок Клієнту для уточнення часу та дати запису на послугу і вносить запис в електронний календар Центру.

4.4. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на послугу Косметологічного центру після отримання ним підтвердження електронною поштою, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення адміністратора Центра за номером телефону: +38 (093) 650 77 77; +38(066) 650 77 77; +38(096) 370 77 77, але не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу.

4.5. При здійсненні запису на послугу Косметологічного центру Клієнт може вибрати різний спосіб оплати: готівкою, за допомогою платіжної картки в Центрі або інвойсом через LiqPay за посиланням у направленному Центром SMS повідомленні на вказаний Клієнтом номер телефону.

4.6. Підтвердження запису напередодні візиту:

4.6.1. Клієнт зобов’язаний в день (не пізніше 16 години 00 хвилин), який передує дню візиту, підтвердити свій запис:

– шляхом надання відповіді на телефонний дзвінок Центра, або

– шляхом надання відповіді на текстове повідомлення Центру, яке надсилається на будь який з месенджерів, яким користується Клієнт.

4.6.2. У випадку, якщо Клієнт не відповідає на телефонний дзвінок/телефонні дзвінки від Косметологічного центру або не підтверджує про свій намір відвідати Центр шляхом відповіді на текстове повідомлення, яке надіслане на будь який з месенджерів, яким користується Клієнт, вважається, що Клієнт анулював свій запис до Косметологічного центру. В такому разі запис скасовується, а Клієнт має право записатися на послуги Косметологічного центру на будь-які інші вільні дату та час, які будуть запропоновані Центром.

4.6.3. У випадку, якщо Косметологічний центр до 15 години 30 хвилин дня, який передує дню запису Клієнта до Косметологічного центру, не здійснював телефонний дзвінок/телефонні дзвінки або не надсилав Клієнту текстове повідомлення на будь який з месенджерів, яким користується Клієнт, запис не скасовується та залишається дійсним.

4.7 Косметологічний центр може відмовити клієнту в послугах у наступних випадках:

– виявлення медичних, фізіологічних, естетичних та/або інших протипоказань до процедури яку обрав Клієнт;

– перебування Клієнта у стані алкогольного/наркотичного/токсикологічного сп’яніння або в хворобливому стані;

– запізнення, якщо час, що залишився до закінчення візиту, є недостатнім для надання послуги;

– якщо Клієнту не виповнилося вісімнадцяти років, без супроводження одного із батьків/опікунів/піклувальників;

– відмови Клієнта виконувати правила й рекомендації;

– непередбаченої відсутності спеціаліста, який має надавати послуги. В такому разі, день та/або час візиту переноситься або призначається інший спеціаліст за згодою Клієнта.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Клієнт несе відповідальність за надання невірної, неточної або неповної інформації при оформленні запису на послугу в Косметологічний центр. У разі якщо Клієнт надає невірну інформацію або у Центра є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Центр має право призупинити або скасувати реєстрацію, заблокувати вхід в особистий профіль та/або відмовити йому в наданні Сервісу.

5.2. У разі несправностей, помилок і збоїв в роботі сайту, інших використовуваних програмних і апаратних засобів, в тому числі обумовлених аваріями або несправностями в роботі мереж провайдерів телекомунікацій та електромереж, Центр не несе відповідальності за нанесені Клієнту збитки та інші наслідки.

5.3. Ціни на послуги, що надаються Косметологічним центром, зазначені на сайті Центра або іншому ресурсі мережі Інтернет, не є остаточними, можуть змінюватися Центром і підлягають уточненню Клієнтом в Косметологічному центрі. Центр не несе будь-якої відповідальності за зміну цін на послуги Центру та будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв’язку з цим.

5.4. Клієнт приймає, розуміє та повністю погоджується з тим, що у випадку скасування ним запису до Косметологічного центру пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу або у випадку відсутності Клієнта протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин після настання часу запису на послугу, перерахований ним розмір передплати в розмірі 100% (ста відсотків) від вартості послуги Клієнту не повертається, а зараховується Центру в якості упущеної вигоди або Центр має право надати послуги/послугу в меншому обсязі. При цьому вибір між зарахуванням передплати в розмірі 100% (ста відсотків) від вартості послуги в якості упущеної вигоди та відмовою в наданні послуги/послуг або надання послуги в меншому обсязі є безумовним правом Косметологічного центру, з чим Клієнт беззаперечно погоджується.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Клієнт визнає і погоджується з тим, що сайт Косметологічного центру охороняється авторським правом і всі права інтелектуальної власності на нього належать Центру.

6.2. Клієнту забороняється поширювати, здавати в майновий найм, відтворювати, копіювати, продавати, перепродавати, надавати ліцензії, здійснювати переробку, декомпіляцію, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей сайт і будь-які його частини, дизайн, аудіо, відео, використовувані Центром.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Місцем укладення Договору є місце знаходження Косметологічного центру: м. Київ, ул. Предславинская, 57 оф. 149, этаж 2, каб. 1

7.3. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути в зв’язку з положеннями цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.4. Сервіс Центру, що надається в рамках цього Договору, є безоплатним. У разі якщо Сервісу буде надано оплатного характеру, в Договір будуть внесені відповідні зміни.

7.5. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Клієнтом та Косметологічним центром агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цим Договором.

7.6. Клієнт підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх повністю та безумовно.

7.7. Згідно із 3аконом України “Про захист персональних даних», Клієнт надає свою згоду на обробку його персональних даних Косметологічним центром, які отримані Центром у зв’язку із заповненням Клієнтом відповідних форм, заяв, тощо, розміщених на сайті Косметологічного центру.

До даних відносяться (але не виключно): дані щодо адреси/місця знаходження Клієнта; вид або види діяльності, якими займається Клієнт; ідентифікаційний код; банківські реквізити; номер засобу зв’язку; електронна адреса; прізвище, ім’я, по-батькові Клієнта; адреса проживання; паспортні дані тощо.

Збір та обробка даних здійснюється з метою: забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, господарських відносин, цивільно-правових відносин.

Підстави для збору, оброблення та використання даних: Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та інші – нормативно правові акти.